Her er det nye håndværkerfradrag for 2016 og 2017

BoligJobordningen fortsætter som normalt i 2015. Derefter bliver den ændret, så den bliver mere ’grøn’. Læs, hvad du kan få håndværkerfradrag for i 2016 og 2017.

Den nuværende BoligJobordning fortsætter i 2015, men i 2016 og 2017 kommer en ny og mere ’grøn’ BoligJobordning. Det betyder, at det håndværkerfradrag du kender, bliver afløst af et nyt. Håndværkerfradrag 2015 bliver altså til håndværkerfradrag 2016 og 2017.

Det har et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Alternativet og De Konservative besluttet.

Nyt håndværkerfradrag skal støtte energiforbedringer og klima

Den nye BoligJobordning i 2016 og 2017 skal understøtte grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen og består af 2 ting:

  1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
  2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde. Dette arbejde behøver altså ikke være ’grønt’, fradraget skal modvirke sort arbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år. I den forbindelse er der nogle kriterier, du skal være særligt opmærksom på:

  • Du skal være over 18 år for at kunne få fradraget.
  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi er de eneste, der kan dele fradraget, som de har lyst.
  • Hvis dine voksne børn over 18 år skal have fradrag for udgiften, skal de bo i husstanden og have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk til enten håndværkeren eller forældrene.

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2016 og 2017?

I 2016 og 2017 kan du altså ikke længere få fradrag for arbejde, der ikke kategoriseres som energiforbedring, klimatilpasning eller øget bæredygtighed.

Med BoligJobordningen i 2016 og 2017 kan du få fradrag for lønudgifter ved en række energiforbedringer af boligen som isolering og udskiftning af tag, udskiftning af vinduer og døre, isolering af ydervægge, installation af solceller, husstandsvindmøller, jordvarme, biokedelanlæg, gasfyr, fjernvarmeunits, varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg.

Ved klimatilpasning kan du få fradrag for lønudgifter til installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer, kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, regnvandsfaskiner, rodzoneanlæg og minirensningsanlæg.

Samtidig er der flere nye, grønne forbedringer på listen over ting, du kan få fradrag for i 2016 og 2017.