Tusindvis af boligejere med fælleslån går glip af fradrag

2.000 ejerforeninger i København har eller har haft fælleslån, som ikke indberettes.

Tusindvis af boligejere med fælleslån risikerer at gå glip af fradrag i deres årsopgørelse, fordi udgifterne til renteudgifter ikke automatisk bliver indberettet til Skat.

Fælleslån optaget af ejerforeningen er efterhånden den mest almindelige måde at finansiere renoveringer i ejendommene på, fortæller administrator Jens Arentoft fra Arentoft Administration.

Fælleslån er meget udbredt
»De er meget udbredt, og det er typisk omkring 50 procent af medlemmerne i en ejerforening, som tager imod foreningens tilbud om at formidle bankklånet«, siger Jens Arentoft.

»Og der skal nok være mange ejere, som ikke får indberettet renterne på disse lån, især i de tilfælde, hvor ejendommens administrator ikke får opdelt renteudgifterne på hver enkelt ejer, som har del i lånet«, siger han.

Hvad der underbygger hans tro på, at en del ikke får indberettet deres renteudgifter til skattevæsnet er, at det efter hans mening ofte er den type ejere, der sætter sig tilbage i stolen og siger, lad ejerforeningen ordne det, som optager lånet, selvom de måske havde mulighed for en billigere finansiering.

Et fælleslån har typisk en rente på syv procent, hvilket i dag gør det mere end syv gange dyrere end et realkreditlån på fleksibel rente og næsten dobbelt så dyrt som et realkreditlån med fast rente.

Ofte vil den type fælleslån være betalt ud inden for ti år, enten fordi lejligheden skifter ejer, eller fordi ejeren finder ud af, at det kan betale sig at betale lånet ud, men mange banker tillader i vilkårene tilbagebetalingstider på op til tyve år.

I følge et af de største ejendomsadministrationsselskaber i landet, Dan-Ejendomme A/S, som selv administrerer ejendomme for 100 ejerforeninger i København, findes der alene i Storkøbenhavn cirka 2.000 ejerforeninger, hvor optagelse af fælleslån til byggeprojekter er almindelige, og hvoraf mange betaler tilbage på fælleslån.

Det kan være fælleslån, som deres ejerforening typisk har optaget til renoveringsprojekter som nyt tagh, nye vinduer eller istandsættelse af kloak- eller vandledninger.

»Vi gør meget både på generalforsamlinger, i skrivelser og i nyhedsbreve for at opfordre ejerne til at huske at indberette deres del af fælleslånets renter, for det gør vi ikke selv«, siger Per Holm, der er afdelingsdirektør i Dan-Ejendomme.

Forklaringen på den manglende indberetning er, at administrationsselskaberne typisk ikke har adgang til den enkelte ejers cpr-nummer, så derfor vil det ikke være praktisk muligt at indberette renteudgiften til skattevæsnet.

»Selv om vi da meget gerne ville«, siger Per Holm.

Han mener, at det i gennemsnit er omkring 40 procent af ejerne i de enkelte ejerforeninger, der tager imod ejerforeningens tilbud om at deltage i foreningens fælleslån, som typisk er et banklån med en rente på mellem 6 og 8 procent.

»Et godt råd til både at få lånet billigere og samtidig sikre sig, at indberetningen af renteudgiften sker automatisk er at optage et kreditforeningslån«, siger Per Holm.

Han fortæller, at de ejere, som ligger inde med fælleslån, typisk er dem, der ikke har luft i friværdien til at optage et kreditforeningsklån, eller også er det ejere, som siger ja til tilbuddet fra ejerforeningen, selv om pengene kunne skaffes billigere, hvis de så sig lidt omkring på lånemarkedet.

»Vi kan ikke registrere, hvor mange af ejerne, der ikke får indberettet fradraget, men jeg mener ikke, det er et stort problem«, siger Per Holm.