Hvad er Ejerlejlighedsloven, og hvordan bruger man den?

Ejerlejlighedsloven handler om opdeling af ejerlejligheder og regler for ejerforeningen.

Ejerlejlighedsloven indeholder bestemmelser om, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder, og om de grundlæggende regler for ejerforeningen.

Loven bestemmer blandt andet, at alle ejendomme, der er påbegyndt opført efter 1. juli 1966, kan opdeles i ejerlejligheder. For bygninger, der er påbegyndt opført inden dette tidspunkt, er der en række begrænsninger i opdelingsmulighederne.

Ejerlejlighedsloven siger også, at hver ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom, og at én ejerlejlighed kan bestå af flere selvstændige lejligheder.

Ud over reglerne i ejerlejlighedsloven bliver en ejerforening reguleret af foreningens vedtægter. Erhvervs- og Vækstministeren har udarbejdet en normalvedtægt for ejerforeninger, der gælder, hvis der ikke er vedtaget særlige individuelle vedtægtsregler i den enkelte ejerforening.

Husorden

Ejerforeningen kan også have vedtaget en husorden, der regulerer en række praktiske forhold i den enkelte ejerforening, for eksempel om beboerne må holde hund, hvor sent der må spilles høj musik, og andre almindelige ordensregler.

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16/12/2010 .